För att kunna erbjuda en så bra upplevelse som möjligt på vår webbplats använder vi viktiga cookies och liknande tekniker som innebär att vi lagrar och får tillgång till viss information på din enhet. Vi värnar om din integritet och vi ber dig därför ta ställning till vilka cookies vi får använda. Du kan acceptera alla cookies, eller klicka för att granska dina cookie-preferenser.

TOP

Medlemsförmåner och villkor

Medlemskort
1) Medlemskapet gäller för personer över 18 år.
2) Medlemskortet kan endast användas av den person som kortet blivit utfärdat till.
3) Medlemmens foto krävs för kortets giltighet, fotografering sker i varuhuset.
4) Costco förbehåller sig rätten att vägra medlemskap oavsett sökande. Medlemskap kan återkallas av Costco utan anledning.
5) Medlemskortet är Costcos egendom och måste returneras på begäran.
6) Ditt medlemskort måste visas upp i entrén till varuhuset och vid kassan.
7) Medlemskapet lyder under alla regler och bestämmelser som antagits av Costco, och dessa regler kan ändras från tid till annan utan förekommande varsel

Medlemsavgifter
1) Medlemsavgiften för Företagsmedlemmar är 400 SEK plus moms inklusive ett extra företagskort. Det gäller för en period på tolv (12) månader från utförandedatum.
2) Medlemsavgiften för Privatmedlemmar är 400 SEK plus moms inklusive ett extra kort. Det gäller för en period på tolv (12) månader från utförandedatum.
3) Upp till 6 extra kort finns att nyttja för Företagsmedlemmar till en kostnad av 400 SEK plus moms per kort. Varje ytterligare kortinnehavare kommer få ett personligt medlemskort.
4) Alla extra kort löper ut samtidigt som det primära medlemskortet, oavsett när de utfärdades. Primärmedlemmen ansvarar för betalning av avgifter för alla ytterligare medlemskap.
5) Avgifterna kan komma att justeras enligt Costcos beslut.

Medlemstid och uppsägning av medlemskap
1) Ditt medlemskap, för Företagsmedlemmar respektive Privatmedlemmar, gäller för en period på tolv (12) månader från utförandedatum. Därefter förnyas medlemskapet automatiskt med tolv (12) månader åt gången förutsatt att medlemskapet inte sagts upp.
2) Eventuella extrakort förnyas och löper ut samtidigt som det primära medlemskortet, oavsett när de utfärdades. Primärmedlemmen ansvarar för betalning av avgifter för alla ytterligare medlemskap.
3) Du kan säga upp förnyelse av ditt medlemskap eller extrakort senast 2 dagar innan förnyelse genom att:

  1. ringa Costcos kundservice på +46 8-502 483 05
  2. maila Costcos kundservice via Email:warehousememberservices@costco.se eller
  3. meddela Costcos kundservice i en butik.

Förnyelse av medlemskap
1) Förnyelseavgifter för Costco-medlemmar och för eventuella extrakort kommer automatiskt att debiteras via den betalning som registrerats på ditt medlemskonto. Du ansvarar för att se till att dina betalningsuppgifter är uppdaterade.
2) Den primära medlemmen måste godkänna förnyelse och alla ändringar, inklusive tillägg eller raderingar.
3) Förnyelse gäller för en 12-månadersperiod baserat på månaden för den första registreringen, oavsett om man nyttjat våra erbjudanden eller inte.
4) Förnyelseavgift kan betalas på vilket Costco varuhus som helst. Alla kopplade extrakort löper ut samtidigt som huvudkortet.
5) Betalning måste göras för alla kortinnehavare vid förnyelse.
6) Medlemskap som förnyas inom 2 månader efter utgången av innevarande medlemsår kommer att förlängas med 12 månader från utgångsdatumet. Medlemskap som förnyas mer än 2 månader efter en sådan utgång kommer att förlängas med 12 månader från förnyelsedatumet. Alla kort på medlemskontot kommer att förfalla samtidigt som det primära medlemskapet, oavsett deras aktiveringsdatum.

Förlorade/stulna kort
1) Förlorade eller stulna kort ska anmälas så snart som möjligt till kundtjänst.

Betalning
1) Vi välkomnar kontanter och alla betal- och kreditkort.
2) Endast medlemmar med giltiga medlemskort får köpa varor hos Costco.


Diverse
1) Medlemmar är välkomna att ta med sina barn och upp till två medföljande personer in i varuhuset, dock är det endast de som är Costco-medlemmar som får handla hos oss.
2) Föräldrar är ansvariga för sina barn. De måste alltid vara i målsmans sällskap. Medlemmar är också ansvariga för medföljande sällskap och andra familjemedlemmar.
3) Costco kan neka vem som helst tillträde när som helst.
4) Rökning, vaping och e-rökning är inte tillåtet på Costcos varuhus.
5) Om en medlem eller dess sällskap bryter eller skadar en förpackning kan det leda till att man måste betala för den produkten.
6) För att säkerställa att alla medlemmar har debiterats korrekt för sina inköp, kommer alla kvitton och varor att inspekteras när du lämnar varuhuset.
7) Alla transaktioner, inklusive returer, kan endast göras av kortinnehavaren.
8) Costco behandlar medlems- och kortinnehavardata för medlemsadministration och transaktionshantering.
9) Costco-medlemskapet är giltigt i alla Costcos varuhus var som helst i världen. Data kopplat till medlemskorten är tillgängligt för Costcos verksamheter över hela världen.
10) I varuhuset gäller vårdad klädsel.
11) Costcos policy förbjuder vapen i enlighet med gällande lagstiftning.
12) Djur är inte tillåtna i Costcos varuhus om inte tillträde krävs enligt tillämplig lag.

Costco-garanti 1) Vi vill att du ska vara helt nöjd med dina köp hos oss. Skulle det inte vara så garanterar vi dig full återbetalning. Undantag i varuhuset kan förekomma.
2) Om du inte är helt nöjd så återbetalar vi din årliga medlemsavgift.

“COSTCO” is a trade mark.