För att kunna erbjuda en så bra upplevelse som möjligt på vår webbplats använder vi viktiga cookies och liknande tekniker som innebär att vi lagrar och får tillgång till viss information på din enhet. Vi värnar om din integritet och vi ber dig därför ta ställning till vilka cookies vi får använda. Du kan acceptera alla cookies, eller klicka för att granska dina cookie-preferenser.

TOP

Integritetspolicy Senast uppdaterad 25.02.2022

I denna integritetspolicy förklaras hur Costco behandlar personuppgifter när du besöker våra varuhus, köper produkter eller tjänster från oss, använder vår webbplats (www.costco.se), kontaktar kundtjänst eller på annat sätt interagerar med oss. Vi rekommenderar dig att då och då läsa igenom vår integritetspolicy för att se till att du förstår hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka val du har när det gäller sådan behandling.

Beroende på om du är en varuhus- eller onlinemedlem kommer den personuppgiftsansvarige för de personuppgifter vi behandlar om dig att vara Costco Wholesale UK Limited. Vårt huvudkontor i Storbritannien ligger på Hartspring Lane, Watford, Hertfordshire, WD25 8JS.

Observera att vi tillhandahåller ytterligare eller annorlunda integritetsmeddelanden i samband med vissa produkter, tjänster eller program. Dessutom regleras de personuppgifter som du tillhandahåller när du besöker Costcos varuhus eller webbplatser utanför Storbritannien av Costco-företagens sekretesspolicyer i dessa länder.

 

Costcos åtagande avseende personuppgifter och integritet

Vi respekterar din rätt till integritet och följer alla tillämpliga lagar och förordningar gällande personuppgiftsskydd.

Vi varken säljer eller förmedlar dina personuppgifter till tredje part. Vi delar endast personuppgifter med tredje part enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. Dessa överföringar sker endast om vi har erhållit ditt samtycke på förhand eller i enlighet med tillämplig lagstiftning när sådant samtycke inte krävs. För ytterligare information om hur vi delar personuppgifter med tredje part, se avsnitt 4.

Det är viktigt för oss att du kan göra välgrundade val om hur vi får behandla dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur du kan välja hur vi använder eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter.

 

1. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är uppgifter relaterade till en identifierad eller identifierbar individ.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN AV COSTCO?

Vi samlar in personuppgifter när du registrerar dig för eller förnyar ditt Costco-medlemskap, besöker våra varuhus, gör en beställning, gör inköp, returnerar eller gör byten, registrerar dig för vissa produkter och tjänster (t.ex. rabatter, Costco-kreditkortet, Costco Services-programmet och andra affärs- och konsumenttjänster), använder vår webbplats eller kiosk, registrerar dig för att ta emot marknadsförings- och reklammaterial från oss, deltar i en undersökning eller kampanj, deltar i en tävling eller lotterier, fyller i ett formulär, kommunicerar med oss via e-post eller telefon eller på annat sätt interagerar med oss. För de ändamål som anges i denna integritetspolicy samlar vi in följande personuppgifter:

 • Identifieringsuppgifter, såsom namn, titel, civilstånd, fotografi (taget i Costcos lokaler för ditt medlemskort), födelsedatum, identitetshandling (nationellt ID-kort, ID-kort för utländska medborgare, pass eller uppehållstillstånd och/eller skatteidentifikationsnummer) och naturligtvis ditt Costco-medlemsnummer.
 • Kontaktuppgifter, till exempel din adress, e-postadress, hemtelefonnummer och mobiltelefon eller annat telefonnummer för kontaktändamål.
 • Transaktionsdata, som inkluderar information om enskilda köp och returer, kontodetaljer som registrerats i samband med dina transaktioner med oss och annan information som du väljer att lämna till oss i samband med en transaktion (t.ex. fotografier om du väljer att använda Costco Photo Centre).
 • Elektroniska data, som inkluderar den IP-adress som används för att öppna vår webbplats, mobilt enhets-ID, typ av webbläsare, aktivitet på vår webbplats och bildposter som erhållits via videoövervakningssystem på våra varuhus. Med hjälp av cookies, pixlar och lokal lagring samlar vi automatiskt in elektroniska data när du öppnar och använder vår webbplats. För mer information, se vår cookiepolicy

Vi får även personuppgifter relaterade till medlemmar och kunder via indirekta kanaler. Om en medlem till exempel lägger till ytterligare hushållsmedlemmar på sitt medlemskonto samlar vi in namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser från medlemmen om dessa personer. I vissa fall får vi även personuppgifter, till exempel kontaktuppgifter, från tredje part som stöder oss med specifika processer, såsom registerkorrigering, bedrägeriförebyggande arbete, leveranstjänster och erbjudande av speciella kampanjer eller produkter. Vi kombinerar dessa uppgifter med andra personuppgifter som vi samlar in direkt om dig för att administrera ditt medlemskap, förse dig med produkter och tjänster och se till att våra register är korrekta och uppdaterade.

3. HUR ANVÄNDER COSTCO PERSONUPPGIFTER?

I allmänhet använder vi personuppgifter för att behandla dina förfrågningar och transaktioner, ge dig högkvalitativ service, berätta om möjligheter som vi tror kommer att vara av intresse för dig och administrera ditt medlemskonto. De specifika ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter anges nedan:

 • För att behandla din medlemsförfrågan och/eller förnyelse och administrera ditt medlemskap (den rättsliga grunden för denna behandling är utförandet av medlemskapsavtalet mellan dig och Costco).
 • För att tillhandahålla produkter och tjänster till dig, vilket inkluderar behandling av betalningar, skicka meddelanden (via e-post eller SMS/textmeddelanden) om dina inköp och behandling av byten och returer samt garantier (den rättsliga grunden för denna behandling är utförandet av köpeavtalet mellan dig och Costco).
 • För att svara på frågor eller klagomål från dig, inklusive om du kontaktar vårt kundtjänstteam (den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke).
 • För att ge dig nyheter, produktrekommendationer, kampanjinformation, kuponger, erbjudanden och annan marknadsföringskommunikation om produkter och tjänster från Costco och tredje part via e-post, direktreklam och telefonsamtal. Den marknadsföringskommunikation som vi skickar till dig kan vi skräddarsy baserat på dina kontouppgifter och köphistorik för att kunna ge dig information och erbjudanden som vi tror kommer att vara av särskilt intresse för dig. För mer information om att välja bort marknadsföringskommunikation från oss, se ”Rätt att invända mot behandling” i avsnitt 11) (den rättsliga grunden för denna behandling är vårt legitima intresse av att tillhandahålla information om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, såvida inte tillämplig lag kräver att vi erhåller ditt samtycke, i vilket fall vi kommer att göra det).
 • För att kommunicera med dig om din erfarenhet av oss och de produkter och tjänster du köper, vilket inkluderar att skicka dig information om dina beställningar (t.ex. e-post- och SMS-meddelanden om status, frakt, leverans och hämtning), undersökningar och information om produktkvalitetsfrågor (den rättsliga grunden för denna behandling är vårt legitima intresse av att förbättra din shoppingupplevelse och tillhandahålla relevant information om produkter som köpts från oss).
 • För att kommunicera med dig om produktåterkallelser och tillhandahålla andra hälso-, säkerhets- och konsumentskyddsmeddelanden (den rättsliga grunden för denna behandling är att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt brittisk konsumentskyddslagstiftning).
 • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, inklusive våra skatteskyldigheter, de som rör förebyggandet av bedrägeri och penningtvätt och de som krävs för att du ska kunna dra nytta av rättigheter som erkänns i lag (den rättsliga grunden för denna behandling är efterlevnad av våra rättsliga skyldigheter enligt brittisk lag, som till exempel rör beskattning, penningtvätt och finansiering av terrorism samt konsumentskyddslagstiftning).
 • För att analysera din användning av vår webbplats (den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att förbättra vår webbplats och bättre förstå användarnas behov och förväntningar).
 • i. För interna förvaltningsändamål, inklusive planering, resursallokering, policyutveckling, kvalitetsförbättring, övervakning, revision, utvärdering och rapportering (den rättsliga grunden för denna behandling är vårt legitima intresse av att förstå shoppingbeteende, förbättra vårt urval av produkter och tjänster samt utforska sätt att utveckla och förbättra vår verksamhet).
 • j. För att upptäcka, undersöka och förhindra bedrägliga transaktioner och annan olaglig verksamhet och skydda mot skador på rättigheter, egendom eller säkerhet för Costco och våra medlemmar, kunder, medarbetare och allmänheten, inklusive genom att använda videoövervakningssystem (den rättsliga grunden för denna behandling är vårt legitima intresse av att förhindra bedrägerier och skydda och säkra våra lokaler, medlemmar, kunder, medarbetare och allmänheten).

4. HUR DELAR COSTCO PERSONUPPGIFTER MED TREDJE PART?

Vi delar inte personuppgifter om dig med tredje part förutom enligt följande:

 • Våra tjänsteleverantörer
 • Vi delar personuppgifter med företag som utför tjänster åt oss (t.ex. webbhotell, informationsteknik, betalningsbehandling, produktuppfyllelse, installation, skadebehandling, återkrav av obetalda checkar, direktreklam och e-postdistribution, marknadsföring och tillhandahållande av dataanalys, försäkring, revision, bokföring, juridiska och rådgivande tjänster). Observera att eftersom vissa av dessa tjänsteleverantörer är belägna utomlands innebär visst röjande av uppgifter en gränsöverskridande överföring av dina personuppgifter enligt beskrivningen i avsnitt 5.

 • Tredjepartsleverantörer
 • Vi delar personuppgifter med företag som vi samarbetar med för att förse dig med vissa produkter och tjänster, såsom leverantörer av optiska produkter och hörapparater och tillverkare eller distributörer som skickar produkter direkt till dig. Om du köper, ansöker om eller begär vissa produkter eller tjänster som tillhandahålls av en tredje part kommer vi att dela ditt namn, medlemsnummer och andra personuppgifter som är nödvändiga för att tredje part ska kunna leverera produkten eller tjänsten till dig. Vi ansvarar inte för någon ytterligare information som du lämnar direkt till dessa tredje parter och uppmuntrar dig att bekanta dig med deras integritets- och säkerhetsrutiner och policyer innan du lämnar ut ytterligare personuppgifter till dem

 • Primär Costco-kontoinnehavare
 • Om du är Costco-medlem har varje medlemskonto en enskild primär kontoinnehavare som har behörighet att utse och ta bort tilläggsmedlemmar och fatta andra kontohanteringsbeslut. Observera att information om alla aktiviteter som sker på kontot, inklusive transaktioner som har slutförts av tilläggsmedlemmar, kommer att vara tillgängliga för den primära kontoinnehavaren. På samma sätt har varje onlineabonnemangskonto en primär prenumerant; Information om alla aktiviteter som sker på onlinekontot är tillgänglig för den registrerade abonnenten.

 • Tredjepartstjänster
 • Du kan köpa produkter och tjänster som erbjuds av oss via tredje part, såsom finansiella tjänster, resor och andra affärs- och konsumenttjänster (”tredjepartstjänster”). Om du köper, ansöker om eller begär tredjepartstjänster kommer den information som du tillhandahåller att delas med den tredje part som erbjuder tredjepartstjänsten. Se avsnitt 8 för mer information om tredjepartstjänster.

 • Våra dotterbolag och företag som tillhör Costco-koncernen
 • Vi delar personuppgifter med våra dotterbolag för de ändamål som beskrivs i avsnitt 3. Eftersom våra dotterbolag är belägna utomlands, ber vi dig att observera att röjandet av dina uppgifter till vissa dotterbolag innebär en gränsöverskridande överföring av dina personuppgifter enligt beskrivningen i avsnitt 5..

 • Bedrägerikontroll
 • Costco arbetar med tjänsteleverantörer och tillhör organisationer som delar en begränsad mängd personuppgifter för bedrägerikontrolländamål, till exempel hela eller delar av ett betalkortsnummer, en IP-adress eller ett enhets-ID.

 • Efterlevnad av lagen
 • Vi lämnar också ut personuppgifter när det är tillåtet enligt lag eller vi är skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag eller rättslig process (inklusive förfrågningar från myndigheter och domstolar), för att svara på klagomål (inklusive förfrågningar från dig i samband med dina köp på Costco), eller för att skydda Costco-företagens rättigheter, egendom eller personliga säkerhet, våra kunder, medlemmar, medarbetare och allmänheten.

 • Företagstransaktioner
 • Personuppgifter kan lämnas ut eller överföras som en del av, eller under förhandlingar om, fusion eller försäljning av företagets tillgångar eller förvärv, till tredje part som är involverade i sådana transaktioner.

 • Samtycke
 • Vi delar även personuppgifter med andra tredje parter än de som beskrivs ovan när vi har ditt samtycke till att göra det.

5. ÖVERFÖR COSTCO PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EES?

Dina personuppgifter kommer att överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), inklusive Storbritannien, och i vissa fall ger lagarna i dessa länder inte samma skyddsnivå för dina personuppgifter som i Storbritannien. Vi överför till exempel personuppgifter till våra dotterbolag som ligger i USA, Kanada, Australien, Japan, Sydkorea, Taiwan och Mexiko för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi överför även personuppgifter till tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter åt oss i USA, Kanada och andra platser (som exempel behandlar Google och Microsoft personuppgifter för oss på olika datacenterplatser, inklusive dem som anges på http://www.google.ca/about/datacenters/inside/locations/ and https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/regions/.

CCostco säkerställer, i och med undertecknandet av standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen, att personuppgifter som överförs utanför EES upprätthålls med minst samma säkerhetsnivå och skydd för personuppgifter som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Kopior av de standardavtalsklausuler som vi använder för att underlätta överföring av uppgifter utanför EES finns här och här.

6. HUR SKYDDAR COSTCO PERSONUPPGIFTER?

Vi har fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder på plats för att skydda personuppgifter från skador, förlust, ändring, förstörelse eller obehörig åtkomst, behandling eller användning medan de är under vår kontroll. När det gäller kreditkortsuppgifter är vi skyldiga att behandla och underhålla betalkortsuppgifter i enlighet med de datasäkerhetsregler som antagits av kreditkortsföretag som Visa, MasterCard och American Express.

7. HUR LÄNGE BEHÅLLER COSTCO PERSONUPPGIFTER?

Costco kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå de ändamål för vilka dessa uppgifter samlades in, såvida inte en längre lagringsperiod krävs enligt tillämplig lag. Vi måste till exempel föra register över våra medlemmars inköpshistorik för att kunna upprätthålla vår returpolicy. Om du vill returnera en vara som du köpte från oss för flera år sedan måste vi kunna bekräfta när och var du köpte den. Av denna anledning för vi i allmänhet register över våra medlemmars konton och inköpshistorik i minst sju år. När du samtycker till att ta emot marknadsföringskommunikation från oss behåller vi dessutom din e-postadress och information om dina marknadsföringspreferenser under hela ditt medlemskap, såvida du inte väljer bort att ta emot sådan kommunikation eller avslutar ditt medlemskap. Bildinspelningar som erhållits via videoövervakningssystem på våra varuhus sparas i 30 dagar.

8. TREDJEPARTSTJÄNSTER

Om du köper, ansöker om eller begär tredjepartstjänster kommer den information som du tillhandahåller att delas med den tredje part som erbjuder tredjepartstjänsten. Om du till exempel registrerar dig för Costco Auto-programmet kan vi dela medlemsuppgifter med deltagande återförsäljare för att bekräfta din registrering i programmet. Information som du lämnar till dessa tredje parter kan i sin tur delas med oss tillsammans med information om din användning av den specifika tredjepartstjänsten. Vi ansvarar inte för någon ytterligare information som du lämnar direkt till dessa tredje parter, och vi uppmuntrar dig att bekanta dig med deras integritets- och säkerhetsrutiner och policyer innan du lämnar ut information till dem.

9. OPTIK- OCH HÖRSELCENTER

Om du köper glasögon, kontaktlinser, hörapparater och tillbehör från oss samlar vi in och behåller dina receptuppgifter och en begränsad mängd bakgrundsinformation om din hälsa som du ger oss så att vi kan tillhandahålla den tjänst och/eller medicintekniska produkt som du har begärt, i våra register. Vi har rutiner för att skydda din hälsorelaterade information. Om du begär eller får statlig finansiering för optiska enheter eller hörapparater eller tjänster får vi dela din hälsoinformation med relevant myndighet. Costco och våra tjänsteleverantörer kan samla in, använda och röja dina personuppgifter när de:

 • förser dig med de hälso- och sjukvårdstjänster som du begär
 • kommunicera med dig och dina vårdgivare
 • sparar elektroniska patientjournaler på servrar på plats eller på annan plats
 • behandlar eller erhåller betalning för statligt finansierade hälso- och sjukvårdstjänster (till exempel erhåller tillstånd från din försäkringsgivare eller en statlig myndighet för betalning)
 • behandlar eller erhåller betalning från din sjukförsäkringsgivare
 • interna förvaltningsändamål, inklusive planering, resursallokering, policyutveckling, kvalitetsförbättring övervakning, revision, utvärdering och rapportering.
 • Vi behandlar dina personuppgifter där vi har ditt uttryckliga samtycke till att göra det och då det behövs för att tillhandahålla hälso- och sjukvård eller behandling till dig.

  Vi kan också lämna ut personlig hälsoinformation utan din vetskap eller samtycke om en lag, förordning,husrannsakan, stämning eller domstolsbeslut tillåter oss eller kräver att vi gör det, eller för att skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för Costco, deras kunder, medarbetare eller allmänheten. Vi kan också vara skyldiga att lämna ut viss personlig hälsoinformation för att upprätthålla kontakten med professionella hälsoorgan, inklusive apotekare, audionomer och optiker.

10. VILKA PERSONUPPGIFTER HAR DU?

Under vissa begränsningar och undantag har du ett antal juridiska rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, bland annat:

 • Rätt att få information: Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att begära tillgång till eller en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att vi korrigerar eller kompletterar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • En rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter om dig.
 • Rätt till begränsning av behandlingen: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, så att vi kan spara sådana uppgifter, men inte behandla dem vidare.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära att vi tillhandahåller de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från Costco.
 • Rätt att invända mot behandling: Du har rätt att begära att vi slutar behandla personuppgifter om dig (till exempel när dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av sådana uppgifter genom att skriva till gdprrequests@costco.co.uk eller klicka på länken ”avsluta prenumeration” som finns längst ner i de mottagna meddelandena).
 • Rätt att återkalla ditt samtycke: När vår behandling baseras på ditt samtycke har du rätt att återkalla sådant samtycke när som helst.
 • Rätt att lämna in ett klagomål: Du har rätt att lämna in ett klagomål om våra dataskyddsrutiner till en tillsynsmyndighet. Du kan göra det genom att kontakta den engelska integritetsskyddsmyndigheten (www.ico.org.uk).

För att utöva dessa rättigheter klicka här

11. BARNS ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Vi rekommenderar föräldrar att ha ett aktivt intresse i sina barns användning av internet. Vi har inte för avsikt att samla in data från barn, eller i allmänhet, från personer under 18 år. Om du är under 18 år får du inte lämna personuppgifter via vår webbplats.

12. ÄNDRINGAR I DEN HÄR SEKRETESSPOLICYN

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy då och då. Om vi gör ändringar kommer vi att meddela dig genom att ändra datumet högst upp i denna policy, och om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig ytterligare. Vi rekommenderar dig att granska denna sekretesspolicy ofta för att se till att du förstår hur dina personuppgifter kommer att behandlas och vilka val du har.

13. FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR

anledning, inklusive möjligheten att skicka in ett klagomål, kan du skriva till gdprrequests@costco.co.uk eller kontakta vårt dataskyddsombud genom att skriva till privacy@costco.com. Alternativt, om du föredrar att skicka in dina frågor per post kan du skriva till oss på:

Costco Wholesale Sweden AB
Saluvagen 5,
187 66 Taby
Sweden